Master Spiritual Care, Orthodoxe variant

File 02-05-16 12 43 18De 1-jarige master Spiritual Care (studielast 60 EC) is een bestaande opleiding van de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU. Hiervan wordt vanaf september 2018 een Orthodoxe variant aangeboden. Zestig procent van deze opleiding wordt gevolgd met studenten van andere denominaties en vormt daarmee een goede voorbereiding op het werk van geestelijke en/of geestelijk verzorger in onze pluriforme maatschappij. Met een dergelijk masterdiploma is het mogelijk om te solliciteren als geestelijk verzorger bij zorginstellingen en de ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie.

Deze voltijds dagopleiding kan eventueel in deeltijd gevolgd worden; de opleidingsduur van het deeltijd-traject is twee jaar. De masteropleiding wordt gegeven in traditionele vorm, dus niet als distance learning. Dit betekent in de praktijk dat men in het eerste semester (september-december) rekening moet houden met twee werkdagen waarop overdag de (verplichte) colleges worden gevolgd. Het tweede semester is gereserveerd voor stage en master thesis (scriptie), die beide Orthodox en meer flexibel kunnen worden ingevuld.

Het collegegeld voor de master bedraagt in het academisch jaar 2018-2019 € 2060,- (voor zowel voltijd- en deeltijd-studie). Zie dit overzicht voor studenten met een Europees paspoort (EU/EEA) kandidaten van buiten de Europese Unie (EU/EEA). De VU verzorgt eventueel een studentenvisum. De faculteit heeft een aantal beurzen beschikbaar voor studenten die al een Nederlands master-diploma hebben behaald en dus het zogenoemde instellingsgeld van €13.500 (academisch jaar 2017-2018) moeten betalen (dit bedrag is gelijk aan het collegegeld van niet-EU/EEA-studenten).

Een student in bezit van het dit master-diploma kan instromen in de Orthodoxe post-master, waarin veel meer specifiek Orthodoxe onderwerpen aan bod komen.

Facebook
Facebook
YOUTUBE
Instagram