Onderwijs

2016-12-12-curr-cie-1Op dit moment wordt er door het ACOT hard gewerkt aan een meerjarig opleidingstraject. Het ontwerp hiervan staat onder supervisie van een curriculum-commissie waarin onder andere Metropoliet Athenagoras, Aartsbisschop Polycarpus en Bisschop Arseny zitting hebben (zie hiernaast een foto van de eerste vergadering waarop Metropoliet was verhinderd). Dit traject, dat open staat voor zowel mannen als vrouwen, leidt op tot Orthodox geestelijke en/of geestelijk verzorger. Uiteraard beslist de eigen bisschop over een eventuele wijding. Ook reeds gewijde priesters en diakens kunnen dit traject volgen. Het is belangrijk om in een vroeg stadium in contact te treden met de Kerk en het ACOT over de studie en het toekomstperspectief.

De opleiding die het ACOT aan de VU gaat verzorgen is een zogeheten ambtsopleiding. Het volledige traject bestaat uit 3 delen: een pre-master, een master en een post-master.

Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
Instagram