Post-master

Ordination De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft in 2015 de VU speciale financiering toegekend voor een zogeheten Orthodoxe ambtsopleiding, die wordt vormgegeven als een ‘post-master’ (ook wel aangeduid als post-academische opleiding). Een ingangseis om in te stromen in deze éénjarige opleiding is het behalen van de Orthodoxe variant van de master Spiritual Care.

De post-master bouwt voort op het fundament dat is gelegd in de pre-master. Daarnaast biedt de post-master een Orthodoxe invulling op kennis en vaardigheden die de student heeft verkregen tijdens de master Spiritual Care, zodat hij of zij vanuit de eigen traditie binnen of buiten de kerk kan gaan werken. Net als de pre-master zal de post-master via distance learning worden aangeboden en in deeltijd (30 EC per jaar). De opleiding is gericht op de dagelijkse praktijk van Orthodoxe geestelijken en geestelijk verzorgers. Onderwerpen als Orthodoxe bio-ethiek, bijbeluitleg en liturgische tradities zullen aan bod komen.

De eigen bisschop beslist over een eventuele wijding en het verschaffen van een zogeheten zendbrief, die nodig is om als geestelijk verzorging bij niet-kerkelijke instellingen te werken. Het is daarom zaak om voorafgaand aan de studie in gesprek te gaan met de Kerk en het ACOT over het eigen toekomstperspectief.

Facebook
Facebook
YOUTUBE
Instagram