Pre-master/minor Orthodox Christianity

IMG_0202

Registratie voor de pre-master/minor Orthodox Christianity 2020-2021 vindt plaats via deze pagina van de opvolger van het ACOT, het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. Er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar.

Volgend academisch jaar willen we de pre-master vernieuwen door onder andere het aantal intensives (op dit moment zeven) terug te brengen naar twee of drie. Het houden van minder frequente, maar langer durende bijeenkomsten maakt het mogelijk het groeiend aantal belangstellenden van buiten Nederland tot de opleiding toe te laten. Op verzoek van onze studenten plannen we ook een uitbreiding van de pre-master met een tweede jaar van 30 studiepunten (European Credits). Hiermee ontstaat een ‘mini-bachelor’ die in combinatie met de theologische kennis en competenties die onze studenten vaak al elders hebben verworven een stevige basis biedt voor een masteropleiding.

Dit studiejaar 2019-2020 wordt de pre-master/minor Orthodox Christianity aangeboden zoals in de afgelopen 2 jaar. Deze pre-master/minor is ontworpen om een gezamenlijke basis in de Orthodoxe theologie te leggen en academische vaardigheden op master-niveau te brengen. Ingangseisen zijn een universitaire of HBO-bachelor en elementaire bijbelkennis. Het bachelor-diploma mag ook in een niet-theologische richting zijn. Verwacht wordt dan wel dan de kandidaat kennis en vaardigheden in de Orthodoxe theologie op een andere manier heeft verworven of verwerft. 

De pre-master/minor kent een studielast van 30 European Credits (één EC staat voor 28 uur studietijd) en wordt gegeven gespreid over het eerste en het tweede semester. Onderaan deze pagina staat het rooster van 2019-2020. De studiebelasting is de helft van een regulier full-time opleiding (die bestaat uit 60 EC per studiejaar). De pre-master bestaat uit de volgende vijf modules van elk 6 EC:

  1. History of Orthodox Christianity
  2. Scripture in Orthodox Christianity
  3. Liturgy in Orthodox Christianity
  4. Orthodox Theology
  5. Orthodox Anthropology

Er is gekozen voor een innovatieve onderwijsvorm waarbij de student slechts gedurende een aantal intensieve studiedagen aan de universiteit aanwezig moet zijn. Aanwezigheid op deze intensives is verplicht! Tijdens deze ‘intensives’ zullen de studenten presenteren wat ze thuis en on-line hebben geleerd en geschreven. Op deze manier is het mogelijk om werk en/of gezin met deze studie te combineren. Een belangrijk voordeel is dat men de studie en het maken van de wekelijkse opdrachten grotendeels naar eigen inzicht kan inplannen. Ervaring leert dat naast discipline het regelmatig contact met de docenten en mede-studenten een belangrijke succesfactor is.

Hieronder staat het rooster van de pre-master/minor voor 2019-2020 volgens het systeem van drie periodes per semester en met de data van de verplichte intensives op zeven zaterdagen.

Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
Instagram