Promotie Joan Lena op 14 maart en gastcollege Theodora Antonopoulou

 

Graduation 006Op 14 maart is vader diaken Joan Lena gepromoveerd aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). De titel van zijn proefschrift is: The Panegyrikon Codex Type and its Liturgical Function: A New Catalogue Model.  De academische plechtigheid had plaats in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dr Lena verdedigde zijn proefschrifte op uitstekende manier en met humor.  https://www.youtube.com/watch?v=ad0M0ymZHj0

Op dezelfde dag gaf één van de co-promotors, prof. Theodora Antonopoulou, een gastcollege met de volgende titel: ‘Religion and beyond: Homilies as Conveyor of Political Ideology in Middle Byzantium (8th – 12th cent.)’. 

Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
Instagram