Sponsors

Wilhelmina E Jansen Fonds

Het Wilhelmina E. Jansen Fonds heeft een startsubsidie verstrekt voor de vorming van het ACEOT.

Vereniging VU-Windesheim

De Vereniging VU-Windesheim heeft een subsidie verstrekt voor het symposium op 21 oktober 2011.

Iona Stichting

De Iona Stichting heeft de productie van de Hermitage Lecture Series in 2011 financieel ondersteund.

 

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
Instagram