Studiefonds

IMG_0321Er is een studiefonds opgericht om Orthodoxe studenten van het ACOT financieel te ondersteunen. Op basis van een onderbouwde aanvraag kunnen zij (een deel van) hun collegegeld vergoed krijgen, mits uiteraard modules met goed gevolg zijn afgerond. Een aanvraag kan worden ingediend via dit formulier.

Via de stichting die het ACOT bestuurt (en die ANBI-status heeft) is het mogelijk aan dit fonds bij te dragen. Op deze manier ondersteunt u studenten van het ACOT. Uiteraard worden parochies aangemoedigd om hun eigen studenten te ondersteunen en daarmee het tekort aan Orthodoxe geestelijken in met name Nederland te verkleinen. De Orthodoxe Kerk heeft als groeiende gemeenschap goed opgeleide theologen nodig!

Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
Instagram