Van ACEOT naar ACOT

VANA

In 2010 is het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology (ACEOT) op opgericht en feestelijk ingewijd in de aula van de Vrije Universiteit. Het ACEOT heeft de zegen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux ontvangen.

In 2015 is het ACEOT omgedoopt tot het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT). Het ACOT werkt nauw samen met de Orthodoxe Kerk in Nederland en de verschillende Oriëntaals-orthodoxe Kerken in Nederland.

Het werk van het ACOT wordt ondersteund door een stichting en verschillende sponsors. In augustus 2015 kende de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap speciale financiering toe aan de VU om het ACOT in staat te stellen Orthodoxe geestelijken op te leiden. De stichting is van plan om een studiefonds in te richten.

 

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
Instagram